Data wyprawy: 2014-08-03


Wzgórze trzech krzyży to bardzo ciekawe miejsce owiane tajemnicami. Niektóre źródła podają, że na tym niewielkim wzniesieniu po wielkiej epidemii w czasie wojny trzydziestoletniej zrobiono zbiorową mogiłę i postawiono trzy krzyże inna zaś w podzięce za oszczędzenie klasztoru przed zniszczeniem przez Szwedów w wojnie trzydziestoletniej. Ciekawa historia wiąże się z rokiem 1945 roku gdzie podczas zimy wojska radzieckie stacjonowały w kapliczkach w lasku Św. Jadwigi i wtedy prawdopodobnie trzy krzyże zostały ścięte na opał. Obecnie usytuowanie krzyży niedokładnie pokrywa się z dawnym miejscem, teorii jest kilka. Miejsce to jest także powiązane prawdopodobnym wejściem do podziemnej fabryki jaka istniała tu podczas wojny.