Data wyprawy: 2009-08-29


Forteczna tama piętrząca wodę zbudowana została w latach 1935/36. Wybudowano ją na rzece Pilawie. Obiekt ten  należał do niemieckiej linii fortyfikacji granicznych – Pozycji Pomorskiej. Służył on do podniesienia poziomu rzeki Pilawy. Zapora forteczna jako  przeszkoda wodna miał za  zadanie  zatrzymanie atakujących wojsk na odcinku ponad 2 km . Jaz ten był budowlą hydrotechniczna, połączoną ze schronem biernym. Budowla ta jest konstrukcją żelbetonową i jest zachowana w dobrym stanie.

Skład grupy Hunter: Darek Ryglicki,  Paweł Wasilewski,  Sławek Tarnowski,  Wojtek Piekarz, Robert Strug, Krzysztof Kościński i Andrzej Kaczanowski.