Data wyprawy: 2008-08-31


Twierdza Hanicka (Tvrz Hanicka) należy do systemu przedwojennych fortyfikacji zbudowanych w latach trzydziestych przeciwko obronie przed III Rzeszą.
W skład grupy warownej wchodziło 6 schronów bojowych połączonych podziemnym korytarzem, gdzie znajdował się podziemny magazyn i koszary.
Najważniejszym elementem umocnień była artyleryjska twierdza Hanicka. Jej siłą był artyleryjski bunkier R-S80, wyposażony w trzy szybkostrzelne haubice kal. 100mm wz.38, umieszczone w specjalnych otworach strzelniczych osłonięte pancerzem o łącznej wadze 5.700kg. Bunkier zabezpieczony był potężnymi ścianami z betonu, nasypem kamiennym wokół ścian .Otwory strzelnicze były chronione przez okap betonowy i głęboką fosę oraz ogień lekkich karabinów maszynowych prowadzony z otworów w ustawionych pod kątem w skrzydłach odsłoniętej ściany a także otwory służące do wyrzucania granatów. W 1938 roku twierdza została przekazana bez walki przedstawicielom Wermachtu.
W latach 1975-93 trwała przebudowa na nowoczesny schron przeciwatomowy
Tvrz Hanicka odwiedzili : Darek Ryglicki, Paweł Wasilewski, Krzyś Mościński i Sławek Tarnowski