Data wyprawy: 2015-01-17


W pierwszej połowie XVI wieku powstaje murowany budynek należący do Franza Rechenberga. Powstał on na miejscu średniowiecznego grodziska. Od 1561 roku majątkiem zamku zarządza ród Schönaichów, który w późniejszym czasie przejmuje zamek na własnością. W 1598 roku Jerzy Schönaich zaczyna budowę zamku, którą kieruje budowniczy Melchior Deckhardt. Przebudowę warowni ukończono w 1618 roku. Częściowej przebudowie zamek uległ w latach 1865 – 1875. Zamek będący posiadłością rodową Schönaichów do 1945 roku. Niewiele wiadomo o tym, co działo się w Siedlisku w ostatnich miesiącach wojny. W zamierzeniu niemieckich władz miał zamek pełnić funkcję składnicy zbiorów zabytkowych. Składnice muzealne na terenie Śląska organizował od lata 1942 r. Konserwator Prowincji Dolnośląskiej Günther Grundmann. Z relacji polskich robotników przymusowych przebywających w Siedlisku wiadomo, że ostatni właściciele zamku – rodzina książęca von Schönaich Carolath-Beuthen – opuściła zamek w przeddzień wkroczenia wojsk radzieckich, tj. około 8-9 lutego 1945 r. Ewakuowano się za Odrę promem tylko z podręcznym bagażem. Nic nie wiadomo o ewentualnej ewakuacji zasobów zamku. W kwietniu 1945 roku żołnierze radzieccy w dokonali jego podpalenia. Pomimo odgruzowania i częściowego odbudowania w latach 1966 – 1971 nadal jego zdecydowana większość pozostaje w ruinie. Powojenne losy zamku w Siedlisku do dnia dzisiejszego owiane są tajemnicą
Tajemniczy zamek w Siedlisku odwiedzili: Paweł Wasilewski, Wojtek Piekarz, Karol Kubasik, Robert Strug i Sławomir Tarnowski