Data wyprawy: 2014-05-21


Szwedzki Szaniec jest pozostałością po grodzisku pierścieniowym z okresu średniowiecza (ok. VIII-IX wieku). Położony jest on w odległości około 1,5 kilometra od wsi Kotusz niedaleko miasta Kościan. Miejsce to pierwotnie służyło miejscowym do pilnowania przejść przez trudno dostępne rozlewiska Obry. Według informacji, które uzyskaliśmy w tym miejscu bronili się i mieli swoją bazę powstańcy Krzysztofa Żegockiego, nazywanego również pierwszym powstańcem Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, że Żegocki w czasach potopu szwedzkiego wyzwolił na pewien czas Kościan.
Szwedzki Szaniec odwiedzili: Wojtek Piekarz, Grzegorz Karkos, Robert Strug, Robert Florek oraz Sławek Tarnowski