Data wyprawy: 2016-09-04


11 Batalionowy Rejon Umocniony Ludowego Wojska Polskiego to zespół powojennych małych bunkrów dla broni maszynowej, który miał bronić wybrzeża przed ewentualnym desantem sił NATO. Systemy takich obiektów inżynieryjnych i umocnień wykonanych z betonowych prefabrykatów budowano na polskim wybrzeżu w latach 50-tych. Wzmacniano je zagrodami z drutu kolczastego i betonowymi zaporami przeciwczołgowymi. Fotorelacja – stanowiska ogniowego armaty polowej- możemy tam zobaczyć pozostałości po transzejach, kopule strzeleckiej oraz stanowiska ogniowego armaty przeciwpancernej.
Obiekt odwiedzili: Robert Strug, Grzegorz Karkos, Sławek Tarnowski i Paweł Wasilewski