Data wyprawy:


SICHÓW koło Jawora kryje ciekawy i tajemniczy epizod historii ukrywania skarbów. Dotyczy to barokowego pałacu w Sichowie. Pod koniec wojny do pałacu przeniósł się rząd Generalnego Gubernatorstwa wraz z gubernatorem Hansem Frankiem. Do pałacu został dostarczony transport zawierający dobra kultury, zrabowane na ziemiach Polskich i Związku Radzieckiego. Pałac w Sichowie był miejscem tranzytowym, dobra miały zostać przetransportowane do Rzeszy. Istnieje podejrzenie, że zbiory, które nie zdążono wywieźć z Sichowa, ukryto w okolicy. Na odnalezionej liście sporządzonej przez Wilhelma Ernsta Palezieux, specjalnego pełnomocnika do spraw zabezpieczenia skarbów sztuki i dóbr kultury w GG, znajdowały się m.in. takie skarby kultury jak: ,,Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, ,,Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta i jego ,,Autoportret” oraz ,,Ukrzyżowanie” Rubensa.
W wyprawie wzięli udział: Grześ Karkos, Paweł Wasilewski, Karol Kubasik i Sławomir Tarnowski

Zabytki Sichowa:

– kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, z XV–XVIII w.
– cmentarz przykościelny, z drugiej połowy XIII w.
– park pałacowy, z połowy XIX w.