Data wyprawy: 2016-05-14


Międzyrzecki Rejon Umocniony – Niemiecki obiekt bojowy Pz.W.780 jest wysadzony i pozbawiony częściowo pancerzy głównych. Obok resztki małego schronu Regelbau z garażem dla armaty p.panc. Obiekt ten jest główna atrakcja turystyczna Staropola.
W wyprawie wzięli udział: Paweł Wasilewski, Grzegorz Karkos, Karol Kubasik i Sławek Tarnowski

 

 

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13