Data wyprawy:


Członkowie GRUPY HUNTER w składzie Paweł Wasilewski, Grzegorz Karkos i Sławek Tarnowski zorganizowali wyprawę na obiekty linię fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego odcinka Południowego.
Celem naszej wyprawy był Odcinek Południowy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, który w przeciwieństwie do odcinka centralnego MRU nie posiadał podziemnych tuneli. Podstawą obrony stanowiły tutaj wolnostojące bunkry wspomagane przez szereg kanałów, rozlewisk, mostów przesuwnych i zapór wodnych. Zadaniem MRU była obrona przed ewentualną agresją Polski na Niemcy. Naszą uwagę skupiliśmy na obiekcie bojowym 625 i most przesuwny K611.Schron bojowy wraz z mostem przesuwnym 611 i jazem położony jest przy skrzyżowaniu dróg Skąpe-Rokietnica-Miedzylesie. W lesie naprzeciwko mostu osadzony jest Pz.W.625 typowy B werk Linii Niesłysz Obra Ten dwukondygnacyjny werk wyposażony był w jedną kopułę 3 strzelnicową do ognia czołowego, jedną 6 strzelnicową i kazamatę obrony wejścia. W schronie znajdowało się ukrycie dla armaty p.pancernej wytaczanej na pozycję polową. We wnętrzu istnieją dobrze zachowane kolorowe opisy instalacji.