Data wyprawy: 2003-08-12


Zamek zbudowany został nad rzeką Kaczawy. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1317 r. Obiekt ten jest zbudowany cegły i wzniesiony na planie czworoboku . W latach 1567-1630 zamek był rezydencją książęcą W czasie wojen szwedzkich zamek został częściowo zniszczony. Po okresie wojen zamek próbowano doprowadzić do wcześniejszego stanu, ale nie w pełni to się udało. W drugiej połowie lat 30. mieścił się w nim ośrodek wychowawczy dla młodzieży Landjahrlager. W 1945 poważnie uszkodzony. Obecnie stanowi własność prywatną.