Data wyprawy: 2006-07-22


Ostrzyca/(niem. Spitzberg/ – zwana też Śląską Fudżijamą jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego o wysokości 501 m npm. Wierzchołek góry jest kominem wygasłego wulkanu z gdzie mieści się punktów widokowych. Pod szczytem w połowie XIX wieku wybudowano gospodę – schronisko turystyczne, a dla ułatwienia wejścia na szczyt zbudowano bazaltowe schodki z poręczami oraz kamienne ławki. W 1944 r. wojska niemieckie uznały zbocza tej góry za strategiczne i celach obronnych na stokach wykopano kilka linii okopów i założono stanowiska ogniowe, Ostrzycę także wybrał „Czarny Janek” przywódca najbardziej kontrowersyjnej grupy podziemnej, działającej po wojnie w tych okolicach / jest to bardzo ciekawa i tajemnicza do dnia dzisiejszego/ na jedną ze swoich kryjówek Ostrzyca i jej okolice miały być miejscem zakopania licznych skarbów, które Bogdziewicz zdobył podczas swej kilkuletniej powojennej działalności.
Poszukiwacze skarbów i tajemnic intensywnie szukali i szukają ich do dnia dzisiejszego ale jak dotąd nic nie znaleźli.. Jednym z kolejnych niepotwierdzonych przekazów jest temat związany tunelem z Ostrzycy do starego, poniemieckiego kościoła w Twardocicach, którym przechodził „Czarny Janek”. W wyprawie na ostrzyce brali udział: Darek Ryglicki, Wojtek Piekarz, Paweł Wasilewski i Sławek Tarnowski