Data wyprawy: 2018-09-01


Budowa lotniska rozpoczęła się w 1935 roku. Inwestycja była ściśle tajna, mieszkańcom mówiono, że powstaje tam fabryka proszku do prania „Persil”. 26 kwietnia 1938 roku lotnisko zostało przejęte przez 1 Pułk Bombowy Hindenburg, który we wrześniu 1939 roku urządzał naloty bombowe na Polskę. Niemcy ewakuowali lotnisko w marcu 1945 wraz z nadejściem frontu i oblężeniem Kołobrzegu. Od marca 1945 lotnisko i przylegające do niego osiedle garnizonowe Podczele było w posiadaniu Armii Czerwonej. Stworzono tutaj samowystarczalną, eksterytorialną strefę z własnym szpitalem, szkołą, sklepami, osiedlem mieszkaniowym, w której stacjonowało ok. 2000 żołnierzy. Obszar radzieckiej bazy wojskowej miał powierzchnię 162,48 ha.
Na obrzeżach lotniska znajdowała się duża baza paliwowa z własną bocznicą kolejową oraz rozbudowane systemy radarowe i łączności. Wokół Bagicza do początku lat 90. XX wieku stacjonowały także baterie obrony przeciwlotniczej. Jedna z nich, z systemem rakiet Newa ulokowana była we wsi Łasin Koszaliński.
Po opuszczeniu Podczela-Bagicza przez wojska radzieckie, teren był skażony chemicznie. Nie odnotowano skażenia biologicznego i podwyższonego poziomu promieniowania.
Pamiętaj jeżeli się zainspirujesz naszą wyprawą i odwiedzisz jakieś miejsce w którym my byliśmy to proszę zachowaj wszelkie środki ostrożności oraz zaopatrz się w dobre oświetlenie. Pamiętaj zwracaj uwagę na to co znajduje się pod nogami i nad głową.
W wprawie wzięli udział. Grzegorz Karkos, Paweł Wasilewski i Sławomir Tarnowski