Data wyprawy: 2002-02-12


Nie daleko miejscowości Chocianów znajdował się dawny radziecki Ośrodek Łączności Troposferycznej systemu BARS – Patera. Składał się z dwukondygnacyjnego podziemnego bunkra wyposażonego w system śluz powietrznych i stację dekontaminacyjną oraz grupy naziemnych anten . Była to jedna z siedmiu tego typu jednostek w Polsce.