Data wyprawy: 2014-01-04


Obronny zbór ewangelicki w Jędrzychowie koło Polkowic został wzniesiony przez księcia Henryka I ok. 1319 r., jako zamek. Został on zniszczony dwukrotnie w czasie wojny trzydziestoletniej. Nowy rozdział zaczyna się w około 1756 r. gdy zrujnowany zamek został odbudowany jako zbór ewangelicki i powiększony w 1881 r. o wolno stojącą wieżę. Był on jeszcze restaurowany w 1903 r.a zniszczony w 1945 r. Całość dziedzińca otacza owalny mur kamienny z neogotycką dzwonnicą, widoczne pozostałości fosy. W czasach funkcjonowania zboru w kryptach chowano miejscowych szlachciców. W zborze spoczywało 21 zmumifikowanych ciał.
Tajemnicy temu obiektowi dodaj wieść że w podziemiach dawnego zboru pod dzwonnicą wycofujący się w lutym 1945 roku Niemcy ukryli kilkanaście tajemniczych skrzyń. Których do dnia dzisiejszego nie odnaleziono.
W wyprawie wzięli udział: Robert Strug, Sławek Tarnowski, Grzegorz Karkos, Robert Florek i Karol Kubasik