Data wyprawy: 2011-08-27


Obiekt forteczny K – S 8 U nádraží jest to ciężki obiekt fortyfikacyjny obustronny który wchodził w skład umocnień przygranicznych. Wybudowany 1936 roku. Bojowym zadaniem tego bunkra było utworzenie zapory ogniowej w kierunku sąsiednich obiektów i prowadzenie ognia z kopuły pancerzowej do przedpola twierdzy artyleryjskiej Hůrka oraz ostrzał terenów kolejowych w kierunku Prostřední Lipka.W wyprawie udział wzięli: Krzyś Mościński, Wojtek Piekarz, Paweł Wasilewski, Daniel Błażejewski i Sławomir Tarnowski