Data wyprawy: 2010-08-28


Miasto Widmo albo Osada Duchów tak mówi się o miejscowość Kłomino oddalonej
o kilkanaście kilometrów od miasta Borne Sulinowo. Do roku 1945 było bazą wojsk niemieckich a w latach 1945 – 1992 było miastem Armii Radzieckiej. Ta opuszczona miejscowość zrobiła wrażenie na naszej grupie. Określiliśmy je jako miejsce po jakimś wielkim kataklizmie. Stoją tam puste, zniszczone budynki i bloki. Mnóstwo tam gruzu oraz zarośniętych krzakami dróg. Zlokalizowaliśmy tam także strzelnice oraz kilka innych ciekawych obiektów. Jest to bardzo mroczne miejsce ale warte odwiedzenia do czego zachęcamy.
Następnym etapem naszych badań terenowych było zlokalizowanie opustoszałej jednostki wojskowej Armii Radzieckiej gdzie znajdowała się Radziecka broń jądrowa. Baza ta znajdowała się w Brzeźnicy (koło Bornego Sulinowa). Potocznie nazywa się ją miejscem gdzie były magazyny głowic i wyrzutnie rakiet. Baza ta znajduje się przy jeziorach BUSZNO -BUSZENKO. Można tam zobaczyć pozostałości po schronach na pojazdy z rakietami, drogi łączące cała infrastrukturę bazy wojskowej i kilka bunkrów zasypanych ziemią.

Skład grupy Hunter: Paweł Wasilewski, Darek Ryglicki, Wojtek Piekarz, Sławek Tarnowski, Andrzej Kaczanowski, Krzysztof Kościński i Robert Strug