Data wyprawy: 2017-09-16


Monumentalny grobowiec sprzed blisko 6 tys. lat w Dolicach ma ponad 70 m długości i zbudowany jest z kamieni, których waga sięga kilku ton. Obiekt wzniesiono na planie wydłużonego trapezu. Jej plan wyznaczają olbrzymie nieobrobione głazy. Tego typu grobowce ze względu na monumentalny charakter nazywane są „polskimi piramidami”. Wznosili je przedstawiciele społeczności określanej mianem kultury pucharów lejkowatych.