Data wyprawy: 2016-10-22


Szymonki (niem. Simonishaüser) to dawna, zapomniana część dzisiejszych Niwnic. W 1700 roku właściciel Niwnic, Christian Wenzel ufundował górski kościół .  Przy kościele stał Dom Szymona,. Odbywały się tu odpusty w czasie przed i po Wielkiej Nocy, które cieszyły się znaczną popularnością. Pod koniec XIX w. założono tu żeński klasztor i dom opieki. Przy alei łączącej Dom Szymona z kościołem powstały cztery kaplice kalwaryjne. Osada Szymonki liczyła 5 domów i nie przekroczyła 20 mieszkańców. W Domu Szymona znajdowało się wiele ciekawych barokowych rzeźb o motywach religijnych, które miały inspirować pielgrzymów do refleksji i rozważań. Na szczególną uwagę zasługiwała rzeźba przedstawiająca Chrystusa z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Los ich do dnia dzisiejszego jest nieznany. Najprawdopodobniej pod koniec  II wojny światowej zostały zniszczone podczas walk. Rzeźby mogły  także zostać wywiezione bądź ukryte.

W lutym i marcu 1945 roku w Niwnicach toczyły się zacięte walki pomiędzy wojskami radzieckim a niemieckimi. Zabudowania Szymonek uległy wówczas częściowemu zniszczeniu. Po wojnie  Szymonki opustoszały, a budynki zaczęły popadać w ruinę.

W wyprawie wzięli udział : Grzegorz Karkos, Karol Kubasik,  Darek Ryglicki i Sławek Tarnowski