Data wyprawy: 2014-05-02


KOMPLEKS „WŁODARZ” jest częścią projektu Riese (z niem. olbrzym) – kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Niemiec, rozpoczętego i niedokończonego w Górach Sowich.

Kompleks ten mieści się w masywie góry Włodarz (811 m n.p.m.)  Do podziemi kompleksu prowadzą trzy wejścia od strony północno-wschodniej i jedno od strony północnej. Korytarze kompleksu tworzących siatkę a duża część z nich jest zalana wodą. Na powierzchni można odnaleźć fundamenty wielu ciekawych obiektów.
Przeznaczenia tego kompleksu nie znamy. Jest kilka hipotez mówiących min.: o schronie dla Hitlera, podziemnych fabrykach (Me-262, rakiety V2), laboratoriach chemiczno -biologicznych a nawet o schronie atomowym czy także halach  produkcyjnych dla obiektów pionowego startu, napędzanych m. in. silnikiem antygrawitacyjnym.

Zapraszam do zapoznania się ze storna www.wlodarz.pl oraz do odwiedzenia tego ciekawego  kompleksu

by osobiście odwiedzić ten ciekawy kompleks