Data wyprawy: 2011-01-06


W styczniu 2011 członkowie Grupy Hunter zorganizowali wyprawę na Międzyrzecki Rejon Umocniony. Celem naszej wyprawy była Grupa Warowna „Schill” składająca się z dwóch schronów bojowych o odporności „B” (B-Werków) połączonych tunelami w których mieścił się zespół koszarowo-magazynowy o

. Mimo trudnych warunków atmosferycznych udało się zrealizować cel wyprawy.

W wyprawie wzięli udział: Sławomir Tarnowski, Darek Ryglicki, Wojtek Piekarz, Michał Gontaszewski, Robert Florek, Robert Strug, Paweł Brudny oraz Andrzej Siejek.