Data wyprawy: 2018-09-02


Grupa Warowna „Cegielnia” – tzw. „Czapa Hitlera”
Grupa Warowna Cegielnia zamykała od południa pierścień obrony Wałcza między jeziorami Zamkowym i Chmiel . Jej zadaniem było min. obrona szosy na Piłę i pobliskich linii kolejowych. Na tym odcinku zbudowano 13 schronów przeznaczonych do różnych zadań o różnej odporności i konstrukcji. Została ona wybudowana w latach 1932 – 1935. Głównymi schronami w tym rejonie są obiekty bojowe tak zwane B werki. Pierwszy z nich wyposażony został w kopułę 6 strzelnicową, obserwacyjną i kazamatę flankującą. Drugi pełnił przede wszystkim funkcję schronu biernego z uzbrojeniem tylko w kazamacie flankującej. Schrony główne nie maja bezpośredniego połączenia. W 1944 roku odcinek wzmocniono kilkoma małymi bunkramii do ognia okrężnego Rs58c zwane Tobrukami. Umocnienia te zostały 25 i 26 stycznia 1945 roku obsadzone wzmocnionymi siłami niemieckimi. Wojska radzieckie rozpoczęły tu pierwsze dziania 31 stycznia, od 6 lutego był prowadzony regularny ostrzał nękający z moździerzy i lekkiej artylerii. 11 lutego ta grupa warowna została porzucona przez Niemców. Na przełomie lutego i marca 1945 roku schrony zostały wysadzone przez polskich i rosyjskich saperów
Grupa Warowna Cegielnia to obecnie skansen militarny będący oddziałem Muzeum Ziemi Wałeckiej. Skansen obejmuje zarówno fragment umocnień Wału Pomorskiego, jak i pawilon wystawienniczy prezentujący militaria, umundurowanie, fotografie, dokumenty i inne przedmioty związane z historią walk na terenie Pojezierza Wałeckiego.
Pamiętaj jeżeli się zainspirujesz naszą wyprawą i odwiedzisz jakieś miejsce w którym my byliśmy to proszę zachowaj wszelkie środki ostrożności oraz zaopatrz się w dobre oświetlenie. Pamiętaj zwracaj uwagę na to co znajduje się pod nogami i nad głową.
W wprawie wzięli udział. Grzegorz Karkos, Paweł Wasilewski i Sławomir Tarnowski