Data wyprawy: 2014-03-01


Międzyrzecki Rejon Umocniony to nie tylko wielkie i potężne obiekty bojowe, ale także dokładnie przemyślane i wybudowane obiekty hydrotechniczne takie jak jazy, zapory i mosty przesuwne. Jednym z ciekawszych twego typu mostów jest Most rolkowy K-616 w Przetocznicy. Został on ł zbudowany na linii fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego na odcinku południowym. W przypadku zagrożenia most ten za pomocą specjalnego mechanizmu pod własnym ciężarem przechylał się i wjeżdżał do komory pod drogą, uniemożliwiając przejazd wojsk nieprzyjaciela.
Most odwiedzili: Paweł Wasilewski, Grzegorz Karkos i Sławek Tarnowski