Data wyprawy: 2018-03-24


Na olbrzymim leśnym obszarze poprzecinanym siecią dróg znajdują się pozostałości poniemieckiej fabryki zbrojeniowej Sprengchemie GmbH Forst/Lausitz. W roku 1938 stworzono projekt zakładów chemicznych, których główną siłą roboczą miała być praca jeńców wojennych. Fabryka została ukończona w 1941 roku. W doskonałym stanie zachowało się ponad 400 budynków-bunkrów, połączonych podziemnymi kanałami. Sama fabryka zajmowała powierzchnię 336 ha, powierzchnia zabudowana wynosiła 30 ha. Podstawowym produktem fabryki był proch strzelecki typ 95. Początkowo planowana zdolność produkcyjna wynosiła 1000 ton prochu miesięcznie, pod koniec wojny wzrosła do 1600 ton. W celu transportu materiałów wykonano ok. 70 km. dróg o nawierzchni betonowej, o szerokości do 6 m na odcinkach głównych. Funkcjonował również transport kolejowy na torowiskach wąsko torowych i szeroko torowych o łącznej długości 36 km.

Pamiętaj jeżeli się zainspirujesz naszą wyprawą i odwiedzisz fabrykę w Brożku to zachowaj wszelkie środki ostrożności oraz zaopatrz się w dobre oświetlenie. Pamiętaj zwracaj uwagę na to co znajduje się pod nogami i nad głową. A podstawowa zasadą jest to by poruszać się wyłącznie głównymi drogami oczyszczonymi. Nie należy wchodzić też do pomieszczeń zatopionych i z oberwanymi stropami bez należytego ich rozpoznania. Należy uważać na znajdujące się wszędzie otwarte głębokie studzienki odwadniające, zbiorniki ścieków i zapadnie w blokach wejściowych . I najważniejsze tam jest zakaz używania otwartego ognia w pobliżu studzienek i budynków.