Data wyprawy: 2014-03-01


Cigacice to wieś położona nad Odrą w województwie lubuskim. W miejscowości są pozostałości niemieckich umocnień z II wojny światowej. Miejscowość ta była ważnym strategicznym punktem obrony na linii odrzańskiej. Po lewej stronie Odry można zobaczyć obiekty bojowe, których budowę rozpoczęto w 1928. Rozbudowa fortyfikacji nastąpiła w latach 1932-39. Warto zobaczyć dobrze zachowany schron bojowy nr 708 z 1932 r. oraz kopułę obserwacyjną /dzwon/ schronu obserwacyjnego nr 712.
W wyprawie udział wzięli: Paweł Wasilewski, Grzegorz Karkos i Sławek Tarnowski
Do galerii zdjęć dołączam zdjęcia z inscenizacji, która odbyła się 29.01.2005 roku