Data wyprawy: 2017-09-16


Bitwa pod Cedynią rozegrało się między wojskami Mieszka I i jego brata księcia Czcibora a margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck. Informację o bitwie przekazał w swej Kronice niemiecki biskup Thietmar, Jest pierwszym poświadczonym źródłowo starciem w długiej historii polskiego oręża. Autorem sukcesu polskiego oręża, wedle przekazu Thietmara, miał być Czcibor — rodzony brat Mieszka I i dowódca wojsk książęcych.