Data wyprawy: 2014-05-21


Reduta Główna “Ober Redoute” wybudowano w latach 1825-28. W 1945 roku prawie w całości zniszczona. Powstanie jej związane jest z wojskami francuskimi, które w 1813 roku rozpoczęły gruntowne przygotowanie twierdzy Głogów do obrony.
Załogę reduty przewidywano prawdopodobnie na około 70 żołnierzy. Reduta została otoczona w fosą mokrą, w której poziom wody był regulowany poprzez ceglane przepusty i rowy melioracyjnych. W 1944 r. obiekt ten został włączony do obrony miasta. Przy fortyfikowani tego miejsca brali udział robotnicy przymusowi oraz i jeńcy radzieccy z pobliskich obozów i podobozów.
Redutę odwiedzili: Wojtek Piekarz, Grzegorz Karkos, Robert Strug, Robert Florek oraz Sławek Tarnowski