Data wyprawy: 2014-08-03


Lubiąż – Opactwo cystersów /cysterski zespół klasztorny/, jeden z największych oraz najpiękniejszych zabytków tej klasy w Europie, który jest największym opactwem cysterskim na świecie. Został on zbudowany w latach 1649-1739. Lubiąż to jedno z kultowych miejsc dla „poszukiwaczy” i badaczy tajemnic II wojny światowej w naszym kraju. Podczas drugiej wojny światowej cały kompleks klasztorny zamieniono na fabrykę zbrojeniową. Od roku 1940 kościół klasztorny był zamknięty dla celów kultowych a w roku 1943 wywieziono jego wewnętrzne wyposażenie. Prawdopodobnie na terenie klasztory mieściły się biura konstruktorskie, oraz zajmowano się tam produkcją zapalników. W piwnicach klasztoru znajdował się tajny obiekt badawczy. Do klasztoru w Lubiążu podczas wojny przybyła grupy inżynierów i mechaników z Berlina oraz przeniesiono filię firmy Telefunken ,prawdopodobnie aby kontynuować prace związane z niemieckimi systemami radarowymi. W klasztorze powstał także prototyp tranzystora. W okolicach Lubiąża zlokalizowano pięć urządzeń radarowych, dwa przy drodze do Glinian i trzy w okolicach Zagórzyc.