Data wyprawy: 2015-01-17


Góra Świętej Anny niem. Annaberg położona jest w powiecie głogowskim, w gminie Żukowice. Na szycie góry usytuowana jest kaplica pw. św. Anny o której pisano już dokumentach w 1514 roku. Pierwotnie był to budynek drewniany. Obecny murowany powstał w 1716 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Kromolina – hrabiego Johanna Christopha von Churschwandt. Następne przebudowy nastąpiły w latach 1740, 1796, 1881 i 1882 o czym świadczą daty na tylnej ścianie ołtarza. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. Przed kaplicą stoi figura św. Jana Nepomucena. Podczas II wojny Światowej w 1945 roku kaplica została zniszczona. Na wzgórzu zlokalizowany był doskonały punkt obserwacyjny i orientacyjny.
Góra Świętej Anny odwiedzili: Paweł Wasilewski, Wojtek Piekarz, Karol Kubasik, Robert Strug i Sławomir Tarnowski